تبليغات
تبليغات شما
دانلود برنامه هاي اندرويد
Title
عنوان : برنامه هاي اندرويد
رايگان : ...
خريد . . .
ورود به اين بخش
بازدهي سيگنال ها
آمار
? آمار مطالب ? کل مطالب : 2105 ? کل نظرات : 0 ? آمار کاربران ? افراد آنلاين : 5 ? آمار بازديد ? بازديد امروز : 150 ? بازديد ديروز : 621 ? بازديد هفته : 1,157 ? بازديد ماه : 7,305 ? بازديد سال : 87,653 ? بازديد کلي : 100,564
آرشيودر اين وب
در كل اينترنت
 • قالب وبلاگ
 • تبریک سیگنال نوسانگیری دی برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:3
  سه شنبه 23 شهريور 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری دی برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری دی در کانالVIP

  کسب بازده 4.3%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری خزر برای چهارمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:17
  سه شنبه 16 شهريور 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری خزر برای چهارمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری خزر در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری فاراک برای نهمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  دوشنبه 15 شهريور 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری فاراک برای نهمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری فاراک در کانالVIP

  کسب بازده 5.6%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری واعتبار برای پنجمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:15
  یکشنبه 14 شهريور 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری واعتبار برای پنجمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری واعتبار در کانالVIP

  کسب بازده 4.4%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری داسوه برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:9
  یکشنبه 14 شهريور 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری داسوه برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری داسوه در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری درهآور برای هفتمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:5
  چهارشنبه 10 شهريور 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری درهآور برای هفتمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری درهآور در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری وساخت برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:12
  سه شنبه 09 شهريور 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری وساخت برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری وساخت در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری داسوه برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:30
  یکشنبه 07 شهريور 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری داسوه برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری داسوه در کانالVIP

  کسب بازده 5.3%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری لطیف در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:27
  یکشنبه 07 شهريور 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری لطیف در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری لطیف در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری خکاوه برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:25
  یکشنبه 07 شهريور 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری خکاوه برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری خکاوه در کانالVIP

  کسب بازده 5.3%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری برکت برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  11:52
  یکشنبه 07 شهريور 1400

  سیگنال نوسانگیری برکت در کانالVIP

  کسب بازده 5.4%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری دعبید برای چهارمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:15
  چهارشنبه 03 شهريور 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری دعبید برای چهارمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری دعبید در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری وساخت در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:6
  چهارشنبه 03 شهريور 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری وساخت در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری وساخت در کانالVIP

  کسب بازده 5.7%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری غگل برای دهمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:2
  چهارشنبه 03 شهريور 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری غگل برای دهمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری غگل در کانالVIP

  کسب بازده 5.4%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری کرمان برای پنجمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:10
  سه شنبه 02 شهريور 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری کرمان برای پنجمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری کرمان در کانالVIP

  کسب بازده 5.5%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری شسینا برای چهارمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:8
  سه شنبه 02 شهريور 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری شسینا برای چهارمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری شسینا در کانالVIP

  کسب بازده 5.8%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری ولپارس در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:26
  دوشنبه 01 شهريور 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری ولپارس در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری ولپارس در کانالVIP

  کسب بازده 4.9%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری چکاپا برای پنجمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:22
  دوشنبه 01 شهريور 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری چکاپا برای پنجمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری چکاپا  در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری فاراک برای هشتمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:41
  یکشنبه 31 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری فاراک برای هشتمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری فاراک در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری شراز در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:40
  یکشنبه 31 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری شراز در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری شراز در کانالVIP

  کسب بازده 5.5%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری ثاخت برای هفتمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:38
  یکشنبه 31 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری ثاخت برای هفتمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری ثاخت در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری فگستر در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:14
  یکشنبه 24 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری فگستر در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری فگستر در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری خودرو برای پنجمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:13
  یکشنبه 24 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری خودرو برای پنجمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری خودرو در کانالVIP

  کسب بازده 5.3%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری بکام برای چهارمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:12
  یکشنبه 24 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری بکام برای چهارمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری بکام در کانالVIP

  کسب بازده 5.4%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری خزر برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:11
  یکشنبه 24 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری خزر برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری خزر در کانالVIP

  کسب بازده 6.5%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری دامین برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:10
  یکشنبه 24 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری دامین برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری دامین در کانالVIP

  کسب بازده 6.4%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری شسینا برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:8
  شنبه 23 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری شسینا برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری شسینا در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری دکیمی برای ششمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:9
  سه شنبه 19 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری دکیمی برای ششمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری دکیمی در کانالVIP

  کسب بازده 4.9%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری بگیلان در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:3
  دوشنبه 18 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری بگیلان در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری بگیلان در کانالVIP

  کسب بازده 5.4%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری غسالم برای چهاردهمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:2
  دوشنبه 18 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری غسالم برای چهاردهمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری غسالم در کانالVIP

  کسب بازده 5.8%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری بجهرم برای هشتمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  دوشنبه 18 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری بجهرم برای هشتمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری بجهرم  در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری وسگیلا برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  11:45
  دوشنبه 18 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری وسگیلا برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری وسگیلا در کانالVIP

  کسب بازده 5.5%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری کرمان برای چهارمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:38
  یکشنبه 17 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری کرمان برای چهارمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری کرمان در کانالVIP

  کسب بازده 5.5%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری پترول برای هفتمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  سه شنبه 12 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری پترول برای هفتمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری پترول در کانالVIP

  کسب بازده 5.5%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری بکهنوج برای هشتمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:13
  چهارشنبه 06 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری بکهنوج برای هشتمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری بکهنوج در کانالVIP

  کسب بازده 6.3%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری ثاخت برای ششمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:10
  سه شنبه 05 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری ثاخت برای ششمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری ثاخت در کانالVIP

  کسب بازده 5.6%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری دکیمی برای پنجمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:8
  سه شنبه 05 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری دکیمی برای پنجمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری دکیمی در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری دعبید برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:5
  سه شنبه 05 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری دعبید برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری دعبید در کانالVIP

  کسب بازده 4.6%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری غسالم برای سیزدهمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:11
  دوشنبه 04 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری غسالم برای سیزدهمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری غسالم در کانالVIP

  کسب بازده 5.3%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری غگل برای نهمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:7
  دوشنبه 04 مرداد 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری غگل برای نهمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری غگل در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

  کل صفحات : 51 2 3 4 5 صفحه بعد
  تمدید عضویت
  ورود به سايت
  ? رمز عبور را فراموش کردم ؟
  عضويت
  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  موبایل :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی :
   
  کد امنیتی
   
  بارگزاری مجدد
  آخرين مطالب ارسالي سايت
  ...= عضویت در اشتراک ویژه =...

  ...= عضویت در اشتراک ویژه =...

  سه شنبه 18 آذر 1399
  شنبه ی مهم در پیش

  شنبه ی مهم در پیش

  چهارشنبه 31 شهریور 1400
  کگل همچنان یک موج 5 دارد

  کگل همچنان یک موج 5 دارد

  چهارشنبه 31 شهریور 1400
  سطوح منفی 5% امروز جذاب

  سطوح منفی 5% امروز جذاب

  چهارشنبه 31 شهریور 1400
  پیش بینی شنبه از نوسان روز دوشنبه

  پیش بینی شنبه از نوسان روز دوشنبه

  دوشنبه 29 شهریور 1400
  باند نوسانگیری ولتجار

  باند نوسانگیری ولتجار

  دوشنبه 29 شهریور 1400
  تایرا تا کجا رشد و نقطه مناسب ورود ؟؟؟

  تایرا تا کجا رشد و نقطه مناسب ورود ؟؟؟

  دوشنبه 29 شهریور 1400
  سیگنال خرید بازده 23%

  سیگنال خرید بازده 23%

  دوشنبه 29 شهریور 1400
  غالبر در مسیر هدف جدید

  غالبر در مسیر هدف جدید

  دوشنبه 29 شهریور 1400
  ریشمک داخل یک الگوی مهم

  ریشمک داخل یک الگوی مهم

  دوشنبه 29 شهریور 1400
  شراز همچنان بالای حمایت و نکته مهم

  شراز همچنان بالای حمایت و نکته مهم

  دوشنبه 29 شهریور 1400
  موقعیت بازار در مسیر خوب

  موقعیت بازار در مسیر خوب

  یکشنبه 28 شهریور 1400
  سباقر در مسیر هدف مهم

  سباقر در مسیر هدف مهم

  یکشنبه 28 شهریور 1400
  اتکای به سمت موج 5

  اتکای به سمت موج 5

  یکشنبه 28 شهریور 1400
  غسالم از کجا برمیگردد ؟!

  غسالم از کجا برمیگردد ؟!

  یکشنبه 28 شهریور 1400
  وسرمد طبق پیش بینی

  وسرمد طبق پیش بینی

  یکشنبه 28 شهریور 1400
  روند عجیب فرابورس

  روند عجیب فرابورس

  یکشنبه 28 شهریور 1400
  فردا در منفی 4% تا 5% جذاب برای خرید

  فردا در منفی 4% تا 5% جذاب برای خرید

  شنبه 27 شهریور 1400
  غشوکو تا کجا رشد ؟!!

  غشوکو تا کجا رشد ؟!!

  شنبه 27 شهریور 1400
  وسرمد در حال ساخت الگوی جذاب

  وسرمد در حال ساخت الگوی جذاب

  شنبه 27 شهریور 1400
  خبرهاي تازه از همه جا