تبليغات
تبليغات شما
دانلود برنامه هاي اندرويد
Title
عنوان : برنامه هاي اندرويد
رايگان : ...
خريد . . .
ورود به اين بخش
بازدهي سيگنال ها
آمار
? آمار مطالب ? کل مطالب : 2721 ? کل نظرات : 0 ? آمار کاربران ? افراد آنلاين : 2 ? آمار بازديد ? بازديد امروز : 390 ? بازديد ديروز : 153 ? بازديد هفته : 390 ? بازديد ماه : 9,110 ? بازديد سال : 39,703 ? بازديد کلي : 160,839
آرشيودر اين وب
در كل اينترنت
 • قالب وبلاگ
 • تبریک سیگنال نوسانگیری کسرا برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:6
  شنبه 31 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری کسرا برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری کسرا  در کانالVIP

  کسب بازده 5.6%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری وبملت برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:5
  شنبه 31 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری وبملت برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری وبملت در کانالVIP

  کسب بازده 5.3%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری وساخت برای چهارمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:12
  شنبه 24 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری وساخت برای چهارمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری وساخت در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری کسرا برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:10
  شنبه 24 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری کسرا برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری کسرا در کانالVIP

  کسب بازده 5.3%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری کسرا در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:3
  شنبه 24 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری کسرا در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری کسرا در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری خوساز برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  11:45
  چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری خوساز برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری خوساز در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری تاصیکو در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:10
  سه شنبه 20 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری تاصیکو در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری تاصیکو در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری هرمز برای چهارمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:11
  دوشنبه 19 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری هرمز برای چهارمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری هرمز در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری خساپا برای دوازدهمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:10
  دوشنبه 19 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری خساپا برای دوازدهمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری خساپا در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری خساپا برای یازدهمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  11:45
  یکشنبه 18 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری خساپا برای یازدهمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری خساپا در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری ثاباد در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:2
  شنبه 17 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری ثاباد در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری ثاباد در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری فاما برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  شنبه 17 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری فاما برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری فاما در کانالVIP

  کسب بازده 6.2%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری فاما برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:15
  دوشنبه 12 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری فاما برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری فاما در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری وتجارت برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:0
  یکشنبه 11 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری وتجارت برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری وتجارت در کانالVIP

  کسب بازده 4.9%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری غاذر برای چهارمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:5
  شنبه 10 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری غاذر برای چهارمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری غاذر در کانالVIP

  کسب بازده 5.3%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری ثفارس برای پنجمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:2
  چهارشنبه 07 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری ثفارس برای پنجمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری ثفارس در کانالVIP

  کسب بازده 6.0%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری آپ برای هفتمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  سه شنبه 06 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری آپ برای هفتمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری آپ در کانالVIP

  کسب بازده 5.4%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری غنوش در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:7
  دوشنبه 05 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری غنوش در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری غنوش در کانالVIP

  کسب بازده 5.3%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری آپ برای ششمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:6
  دوشنبه 05 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری آپ برای ششمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری آپ در کانالVIP

  کسب بازده 4.2%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری تاپکیش در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:5
  دوشنبه 05 ارديبهشت 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری تاپکیش در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری تاپکیش در کانالVIP

  کسب بازده 5.4%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری وصنا برای ششمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:0
  چهارشنبه 31 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری وصنا برای ششمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری وصنا در کانالVIP

  کسب بازده 5.3%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری وصنا برای پنجمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:2
  دوشنبه 29 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری وصنا برای پنجمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری وصنا در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری کویر برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:0
  دوشنبه 29 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری کویر برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری کویر در کانالVIP

  کسب بازده 5.5%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری پکرمان برای ششمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  11:45
  دوشنبه 29 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری پکرمان برای ششمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری پکرمان در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری توسن در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  یکشنبه 28 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری توسن در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری توسن در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری ثفارس برای چهارمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  11:59
  دوشنبه 22 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری ثفارس برای چهارمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری ثفارس در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری سپید برای دومین بار در کانال

  علیرضاحاجیان
  12:5
  یکشنبه 21 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری سپید برای دومین بار در کانال

  سیگنال نوسانگیری سپید در کانالVIP

  کسب بازده 5.4%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری خموتور برای چهارمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  11:55
  یکشنبه 21 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری خموتور برای چهارمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری خموتور در کانالVIP

  کسب بازده 6.6%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری پکرمان برای پنجمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:30
  چهارشنبه 17 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری پکرمان برای پنجمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری پکرمان در کانالVIP

  کسب بازده 5.9%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری خموتور برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  11:45
  دوشنبه 15 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری خموتور برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری خموتور در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری وثوق برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  یکشنبه 14 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری وثوق برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری وثوق در کانالVIP

  کسب بازده 4.7%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری چخزر در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  چهارشنبه 10 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری چخزر در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری چخزر در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری کرمان برای هشتمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:2
  سه شنبه 09 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری کرمان برای هشتمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری کرمان در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری صبا در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  سه شنبه 09 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری صبا در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری صبا در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری پکرمان برای چهارمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:5
  دوشنبه 08 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری پکرمان برای چهارمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری پکرمان در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری ثشاهد برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:3
  دوشنبه 08 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری ثشاهد برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری ثشاهد در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری دزهراوی برای دهمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:2
  دوشنبه 08 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری دزهراوی برای دهمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری دزهراوی در کانالVIP

  کسب بازده 5.4%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری فاذر برای دهمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  دوشنبه 08 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری فاذر برای دهمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری فاذر در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری دجابر برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:5
  یکشنبه 07 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری دجابر برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری دجابر در کانالVIP

  کسب بازده 5.4%  برای خریداران این سهم

   

  تبریک سیگنال نوسانگیری مدیریت در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:4
  یکشنبه 07 فروردين 1401

  تبریک سیگنال نوسانگیری مدیریت در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری مدیریت در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

   

  کل صفحات : 71 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد
  تمدید عضویت
  ورود به سايت
  ? رمز عبور را فراموش کردم ؟
  عضويت
  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  موبایل :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی :
   
  کد امنیتی
   
  بارگزاری مجدد
  آخرين مطالب ارسالي سايت
  ...= عضویت در اشتراک ویژه =...

  ...= عضویت در اشتراک ویژه =...

  سه شنبه 18 آذر 1399
  تبریک سیگنال نوسانگیری کسرا برای سومین بار در کانالVIP

  تبریک سیگنال نوسانگیری کسرا برای سومین بار در کانالVIP

  شنبه 31 اردیبهشت 1401
  تبریک سیگنال نوسانگیری وبملت برای دومین بار در کانالVIP

  تبریک سیگنال نوسانگیری وبملت برای دومین بار در کانالVIP

  شنبه 31 اردیبهشت 1401
  سدبیر روی لبه حمایت

  سدبیر روی لبه حمایت

  شنبه 31 اردیبهشت 1401
  هدف رشد 50% در این سهم

  هدف رشد 50% در این سهم

  شنبه 31 اردیبهشت 1401
  قچار در لبه حمایت مهم

  قچار در لبه حمایت مهم

  شنبه 31 اردیبهشت 1401
  حمایت مهم روی 135 و هدف 145 تومانی

  حمایت مهم روی 135 و هدف 145 تومانی

  شنبه 31 اردیبهشت 1401
  خشرق یک تایید حمایت پرریسک

  خشرق یک تایید حمایت پرریسک

  شنبه 31 اردیبهشت 1401
  فاسمین آماده.......؟!!

  فاسمین آماده.......؟!!

  شنبه 31 اردیبهشت 1401
  رعایت نکات و الگوهای عرضه

  رعایت نکات و الگوهای عرضه

  چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
  قرن به سمت الگوی جذاب

  قرن به سمت الگوی جذاب

  چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
  هدف رشد تا 2700 تومان

  هدف رشد تا 2700 تومان

  چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
  خساپا همچنان به سمت......؟؟

  خساپا همچنان به سمت......؟؟

  چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
  فکمند بازده 15% برای اعضای ویژه

  فکمند بازده 15% برای اعضای ویژه

  سه شنبه 27 اردیبهشت 1401
  ثعتما بازده 15% برای اعضای ویژه

  ثعتما بازده 15% برای اعضای ویژه

  سه شنبه 27 اردیبهشت 1401
  بزاگرس بازده 10% برای اعضای ویژه

  بزاگرس بازده 10% برای اعضای ویژه

  سه شنبه 27 اردیبهشت 1401
  ثاباد و تایید حمایت اسیلاتور

  ثاباد و تایید حمایت اسیلاتور

  سه شنبه 27 اردیبهشت 1401
  سدبیر به سمت این هدف

  سدبیر به سمت این هدف

  سه شنبه 27 اردیبهشت 1401
  هدف رشد 10% این سهم

  هدف رشد 10% این سهم

  سه شنبه 27 اردیبهشت 1401
  پتایر و شناسایی هدف سهم

  پتایر و شناسایی هدف سهم

  سه شنبه 27 اردیبهشت 1401
  خبرهاي تازه از همه جا