تبليغات
تبليغات شما
دانلود برنامه هاي اندرويد
Title
عنوان : برنامه هاي اندرويد
رايگان : ...
خريد . . .
ورود به اين بخش
بازدهي سيگنال ها
آمار
? آمار مطالب ? کل مطالب : 636 ? کل نظرات : 0 ? آمار کاربران ? افراد آنلاين : 1 ? آمار بازديد ? بازديد امروز : 192 ? بازديد ديروز : 19 ? بازديد هفته : 595 ? بازديد ماه : 446 ? بازديد سال : 5,608 ? بازديد کلي : 5,608
آرشيودر اين وب
در كل اينترنت
 • قالب وبلاگ
 • تبریک سیگنال نوسانگیری دسینا برای دومین بار در کانالVIP تبریک سیگنال نوسانگیری دسینا برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:34
  شنبه 15 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری دسینا برای دومین بار در کانالVIP تبریک سیگنال نوسانگیری دسینا برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری دسینا در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری دعبید در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:31
  شنبه 15 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری دعبید در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری دعبید در کانالVIP

  کسب بازده 5.5%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری ذوب برای نهمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:20
  چهارشنبه 12 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری ذوب برای نهمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری ثالوند در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری قلرست در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:17
  سه شنبه 11 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری قلرست در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری قلرست در کانالVIP

  کسب بازده 6.4%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری حریل برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:14
  سه شنبه 11 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری حریل برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری حریل در کانالVIP

  کسب بازده 5.4%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری فاراک برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:22
  دوشنبه 10 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری فاراک برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری فاراک در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری بجهرم برای چهارمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:18
  یکشنبه 09 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری بجهرم برای چهارمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری بجهرم در کانالVIP

  کسب بازده 5.4%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری شنفت برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:18
  یکشنبه 09 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری شنفت برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری شنفت در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری فاراک برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:17
  یکشنبه 09 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری فاراک برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری فاراک در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری آریا در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:15
  یکشنبه 09 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری آریا در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری آریا در کانالVIP

  کسب بازده 5.8%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری شنفت در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:32
  شنبه 08 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری شنفت در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری شنفت در کانالVIP

  کسب بازده 5.9%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری غسالم برای هفمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:22
  شنبه 08 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری غسالم برای هفمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری غسالم در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری ثمسکن در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:19
  شنبه 08 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری ثمسکن در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری ثمسکن در کانالVIP

  کسب بازده 5.4%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری فاراک در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:36
  چهارشنبه 05 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری فاراک در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری فاراک در کانالVIP

  کسب بازده 5.7%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری گکوثر برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:5
  چهارشنبه 05 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری گکوثر برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری گکوثر در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری بساما برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:4
  چهارشنبه 05 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری بساما برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری بساما در کانالVIP

  کسب بازده 5.7%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری دزهراوی برای هشتمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  چهارشنبه 05 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری دزهراوی برای هشتمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری دزهراوی در کانالVIP

  کسب بازده 5.8%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری وساپا برای پنجمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:3
  سه شنبه 04 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری وساپا برای پنجمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری وساپا در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری زکوثر برای چهارمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  سه شنبه 04 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری زکوثر برای چهارمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری زکوثر در کانالVIP

  کسب بازده 4.5%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری زکوثر برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:2
  یکشنبه 02 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری زکوثر برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری زکوثر در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری گکوثر برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:16
  شنبه 01 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری گکوثر برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری گکوثر در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری ونفت برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:13
  شنبه 01 آذر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری ونفت برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری ونفت در کانالVIP

  کسب بازده 4.9%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری سیتا در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:9
  چهارشنبه 28 آبان 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری سیتا در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری سیتا در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری حریل در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  11:52
  چهارشنبه 28 آبان 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری حریل در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری حریل در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری بجهرم برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:5
  سه شنبه 27 آبان 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری بجهرم برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری بجهرم در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری وسینا برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:3
  سه شنبه 27 آبان 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری وسینا برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری وسینا در کانالVIP

  کسب بازده 4.9%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری وهور در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:10
  دوشنبه 26 آبان 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری وهور در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری وهور در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری ذوب برای هشتمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  یکشنبه 25 آبان 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری ذوب برای هشتمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری ذوب در کانالVIP

  کسب بازده 5.7%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری دارایکم برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:8
  شنبه 24 آبان 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری دارایکم برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری دارایکم در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری غسالم برای ششمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:17
  چهارشنبه 21 آبان 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری غسالم برای ششمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری غسالم در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری دارایکم در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  شنبه 10 آبان 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری دارایکم در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری دارایکم در کانالVIP

  کسب بازده 7.3%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری بفجر در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  چهارشنبه 07 آبان 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری بفجر در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری بفجر در کانالVIP

  کسب بازده 4.2%  برای خریداران این سهم

  بگیلان سیگنال کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:17
  دوشنبه 05 آبان 1399

  بگیلان سیگنال کانالVIP

  معرفی بگیلان در کانالVIP

  اعلام شکست حدضرر و خروج سهامداران.

  از تاریخ 11 دی ماه 96 تا امروز 5 آبان 99 تعداد 924 سیگنال در کانالVIP درج شد که از این مقدار 828 سهم با سود و 96 سهم با ضرر بسته شدند

  تبریک سیگنال نوسانگیری وصنا برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:7
  دوشنبه 28 مهر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری وصنا برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری وصنا در کانالVIP

  کسب بازده 4.9%  برای خریداران این سهم

  زشریف سیگنال کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  18:11
  پنجشنبه 24 مهر 1399

  زشریف سیگنال کانالVIP

  معرفی زشریف در کانالVIP

  اعلام شکست حدضرر و خروج سهامداران.

  از تاریخ 11 دی ماه 96 تا امروز 23 مهرماه 99 تعداد 922  سیگنال در کانالVIP درج شد که از این مقدار 827 سهم با سود و 95 سهم با ضرر بسته شدند

  تبریک سیگنال نوسانگیری وتوکا در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:24
  یکشنبه 20 مهر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری وتوکا در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری وتوکا در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری خپارس برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:18
  یکشنبه 20 مهر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری خپارس برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری خپارس در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری وصنا برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:2
  شنبه 19 مهر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری وصنا برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری وصنا در کانالVIP

  کسب بازده 4.9%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری دسینا در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:53
  چهارشنبه 16 مهر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری دسینا در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری دسینا در کانالVIP

  کسب بازده 5.4%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری خمهر در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:2
  سه شنبه 15 مهر 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری خمهر در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری خمهر در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

  کل صفحات : 21 2 صفحه بعد
  تمدید عضویت
  ورود به سايت
  نام کاربری :
  رمز عبور :
  ? رمز عبور را فراموش کردم ؟
  عضويت
  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
  آخرين مطالب ارسالي سايت
  تبریک سیگنال نوسانگیری دسینا برای دومین بار در کانالVIP تبریک سیگنال نوسانگیری دسینا برای دومین بار در کانالVIP

  تبریک سیگنال نوسانگیری دسینا برای دومین بار در کانالVIP تبریک سیگنال نوسانگیری دسینا برای دومین بار در کانالVIP

  شنبه 15 آذر 1399
  تبریک سیگنال نوسانگیری دعبید در کانالVIP

  تبریک سیگنال نوسانگیری دعبید در کانالVIP

  شنبه 15 آذر 1399
  ختوقا طبق پیش بینی بازده عالی 44%

  ختوقا طبق پیش بینی بازده عالی 44%

  شنبه 15 آذر 1399
  سشمال در مسیر هدف مهم

  سشمال در مسیر هدف مهم

  شنبه 15 آذر 1399
  تحلیل روند غگل و شناسایی اهداف صعودی و نزولی

  تحلیل روند غگل و شناسایی اهداف صعودی و نزولی

  شنبه 15 آذر 1399
  دسینا در مسیر هدف ......

  دسینا در مسیر هدف ......

  شنبه 15 آذر 1399
  حکشتی می تازد ...!!

  حکشتی می تازد ...!!

  شنبه 15 آذر 1399
  شنیده خوب برای گروه خودرو

  شنیده خوب برای گروه خودرو

  شنبه 15 آذر 1399
  این نماد دارویی به سمت هدف

  این نماد دارویی به سمت هدف

  شنبه 15 آذر 1399
  خبر جدید برای گروه پتروشیمی

  خبر جدید برای گروه پتروشیمی

  شنبه 15 آذر 1399
  ورود در منفی این سهم پرطرفدار

  ورود در منفی این سهم پرطرفدار

  شنبه 15 آذر 1399
  مهم از گروه فولادی

  مهم از گروه فولادی

  شنبه 15 آذر 1399
  تبریک سیگنال نوسانگیری ذوب برای نهمین بار در کانالVIP

  تبریک سیگنال نوسانگیری ذوب برای نهمین بار در کانالVIP

  چهارشنبه 12 آذر 1399
  پکویر طبق سیگنال هدف 28%

  پکویر طبق سیگنال هدف 28%

  چهارشنبه 12 آذر 1399
  وتعاون طبق پیش بینی بازده 10%

  وتعاون طبق پیش بینی بازده 10%

  چهارشنبه 12 آذر 1399
  قلرست طبق پیش بینی در مسیر هدف

  قلرست طبق پیش بینی در مسیر هدف

  چهارشنبه 12 آذر 1399
  سیگنال جذاب این نماد حمل و نقلی با هدف 20%

  سیگنال جذاب این نماد حمل و نقلی با هدف 20%

  چهارشنبه 12 آذر 1399
  سیگنال جذاب این نماد ساختمانی با رشد تا 1710 تومان

  سیگنال جذاب این نماد ساختمانی با رشد تا 1710 تومان

  چهارشنبه 12 آذر 1399
  عبور از مقاومت و نکات مثبت ایجاد شده

  عبور از مقاومت و نکات مثبت ایجاد شده

  چهارشنبه 12 آذر 1399
  هدف رشد فولاد در کوتاه مدت

  هدف رشد فولاد در کوتاه مدت

  چهارشنبه 12 آذر 1399
  خبرهاي تازه از همه جا