تبليغات
تبليغات شما
دانلود برنامه هاي اندرويد
Title
عنوان : برنامه هاي اندرويد
رايگان : ...
خريد . . .
ورود به اين بخش
بازدهي سيگنال ها
آمار
? آمار مطالب ? کل مطالب : 1508 ? کل نظرات : 0 ? آمار کاربران ? افراد آنلاين : 2 ? آمار بازديد ? بازديد امروز : 188 ? بازديد ديروز : 190 ? بازديد هفته : 682 ? بازديد ماه : 3,616 ? بازديد سال : 18,972 ? بازديد کلي : 31,883
آرشيودر اين وب
در كل اينترنت
 • قالب وبلاگ
 • تبریک سیگنال نوسانگیری کرمان در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  11:45
  چهارشنبه 08 ارديبهشت 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری کرمان در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری کرمان در کانالVIP

  کسب بازده 4.3%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری غگل برای ششمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:15
  سه شنبه 07 ارديبهشت 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری غگل برای ششمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری غگل در کانالVIP

  کسب بازده 3.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری فلوله برای چهارمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  سه شنبه 10 فروردين 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری فلوله برای چهارمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری فلوله در کانالVIP

  کسب بازده 4.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری خگستر برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:3
  یکشنبه 08 فروردين 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری خگستر برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری خگستر در کانالVIP

  کسب بازده 4.7%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری بجهرم برای ششمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:23
  شنبه 07 فروردين 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری بجهرم برای ششمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری بجهرم در کانالVIP

  کسب بازده 4.8%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری غبشهر در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  شنبه 07 فروردين 1400

  تبریک سیگنال نوسانگیری غبشهر در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری غبشهر در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری وبشهر در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:17
  سه شنبه 26 اسفند 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری وبشهر در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری وبشهر در کانالVIP

  کسب بازده 4.1%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری ونیرو برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:15
  سه شنبه 26 اسفند 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری ونیرو برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری ونیرو در کانالVIP

  کسب بازده 4.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری غسالم برای نهمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:12
  سه شنبه 26 اسفند 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری غسالم برای نهمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری غسالم در کانالVIP

  کسب بازده 5.2%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری غسالم برای هشتمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:22
  دوشنبه 25 اسفند 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری غسالم برای هشتمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری غسالم در کانالVIP

  کسب بازده 4.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری شاوان برای پنجمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:10
  یکشنبه 17 اسفند 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری شاوان برای پنجمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری شاوان در کانالVIP

  کسب بازده 4.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری بجهرم برای پنجمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  چهارشنبه 13 اسفند 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری بجهرم برای پنجمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری بجهرم در کانالVIP

  کسب بازده 4.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری همراه در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:36
  دوشنبه 11 اسفند 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری همراه در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری همراه در کانالVIP

  کسب بازده 2.8%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری سامان برای پنجمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:14
  شنبه 02 اسفند 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری سامان برای پنجمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری سامان در کانالVIP

  کسب بازده 3.2%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری فولاژ برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:2
  شنبه 02 اسفند 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری فولاژ برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری فولاژ در کانالVIP

  کسب بازده 4.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری حکشتی برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:37
  یکشنبه 26 بهمن 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری حکشتی برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری حکشتی در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری فاراک برای ششمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:36
  یکشنبه 26 بهمن 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری فاراک برای ششمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری فاراک در کانالVIP

  کسب بازده 5.6%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری غگل برای پنجمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  11:45
  یکشنبه 26 بهمن 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری غگل برای پنجمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری غگل در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری وسینا برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:14
  شنبه 25 بهمن 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری وسینا برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری وسینا در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری وصنعت برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:13
  شنبه 25 بهمن 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری وصنعت برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری وصنعت در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری بکهنوج برای ششمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:12
  شنبه 25 بهمن 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری بکهنوج برای ششمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری بکهنوج در کانالVIP

  کسب بازده 5.8%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری خودرو برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:10
  شنبه 25 بهمن 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری خودرو برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری خودرو در کانالVIP

  کسب بازده 4.8%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری وصنعت در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:10
  سه شنبه 21 بهمن 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری وصنعت در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری وصنعت در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری خدیزل برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:12
  دوشنبه 20 بهمن 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری خدیزل برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری خدیزل در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری شکربن برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  یکشنبه 19 بهمن 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری شکربن برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری شکربن در کانالVIP

  کسب بازده 4.7%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری سپاها برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  چهارشنبه 15 بهمن 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری سپاها برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری سپاها در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری شکف در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  11:49
  یکشنبه 12 بهمن 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری شکف در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری شکف در کانالVIP

  کسب بازده 4.1%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری ثجوان در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:2
  یکشنبه 05 بهمن 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری ثجوان در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری ثجوان در کانالVIP

  کسب بازده 4.1%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری کروی برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:1
  یکشنبه 05 بهمن 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری کروی برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری کروی در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری سدبیر برای سومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:21
  چهارشنبه 01 بهمن 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری سدبیر برای سومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری سدبیر در کانالVIP

  کسب بازده 5.1%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری شلعاب برای دومین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:6
  چهارشنبه 01 بهمن 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری شلعاب برای دومین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری شلعاب در کانالVIP

  کسب بازده 4.9%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری خساپا برای هشتمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:2
  چهارشنبه 24 دي 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری خساپا برای هشتمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری خساپا در کانالVIP

  کسب بازده 5.8%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری بکهنوج برای پنجمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  13:45
  سه شنبه 23 دي 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری بکهنوج برای پنجمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری بکهنوج در کانالVIP

  کسب بازده 4.4%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری خساپا برای هفتمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:15
  شنبه 20 دي 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری خساپا برای هفتمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری خساپا در کانالVIP

  کسب بازده 5.3%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری خمحرکه در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:13
  شنبه 20 دي 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری خمحرکه در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری خمحرکه در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  وتوسم سیگنال کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:35
  چهارشنبه 17 دي 1399

  وتوسم سیگنال کانالVIP

  معرفی وتوسم در کانالVIP

  اعلام شکست حدضرر و خروج سهامداران.

  از تاریخ 11 دی ماه 96 تا امروز 16 دی ماه 99 تعداد 981 سیگنال در کانالVIP درج شد که از این مقدار 881 سهم با سود و 100 سهم با ضرر بسته شدند

  تبریک سیگنال نوسانگیری قشیر در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:9
  سه شنبه 16 دي 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری قشیر در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری قشیر در کانالVIP

  کسب بازده 5.0%  برای خریداران این سهم

  تبریک سیگنال نوسانگیری خساپا برای ششمین بار در کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:23
  دوشنبه 15 دي 1399

  تبریک سیگنال نوسانگیری خساپا برای ششمین بار در کانالVIP

  سیگنال نوسانگیری خساپا در کانالVIP

  کسب بازده 5.6%  برای خریداران این سهم

  خاذین سیگنال کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:57
  چهارشنبه 10 دي 1399

  خاذین سیگنال کانالVIP

  معرفی خاذین در کانالVIP

  اعلام شکست حدضرر و خروج سهامداران.

  از تاریخ 11 دی ماه 96 تا امروز 10 دی ماه 99 تعداد 978 سیگنال در کانالVIP درج شد که از این مقدار 879 سهم با سود و 99 سهم با ضرر بسته شدند

  ثشاهد سیگنال کانالVIP

  علیرضاحاجیان
  12:54
  چهارشنبه 10 دي 1399

  ثشاهد سیگنال کانالVIP

  معرفی ثشاهد در کانالVIP

  اعلام شکست حدضرر و خروج سهامداران.

  از تاریخ 11 دی ماه 96 تا امروز 10 دی ماه 99 تعداد 977 سیگنال در کانالVIP درج شد که از این مقدار 879 سهم با سود و 98 سهم با ضرر بسته شدند

  کل صفحات : 31 2 3 صفحه بعد
  تمدید عضویت
  ورود به سايت
  ? رمز عبور را فراموش کردم ؟
  عضويت
  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی :
   
  کد امنیتی
   
  بارگزاری مجدد
  آخرين مطالب ارسالي سايت
  ...= عضویت در اشتراک ویژه =...

  ...= عضویت در اشتراک ویژه =...

  سه شنبه 18 آذر 1399
  اتریوم (ETH) طبق پیش بینی 2برابر شد

  اتریوم (ETH) طبق پیش بینی 2برابر شد

  دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
  اهداف پیش روی ذوب

  اهداف پیش روی ذوب

  دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
  زمان متعادل شدن بازار

  زمان متعادل شدن بازار

  دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
  طبق اعلام قبلی بازار تا کی این چنین ......

  طبق اعلام قبلی بازار تا کی این چنین ......

  یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
  فنوال در محدوده نوسانی قوی

  فنوال در محدوده نوسانی قوی

  یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
  واحیا به سمت اهداف جدید

  واحیا به سمت اهداف جدید

  یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
  شساخت در مسیر اهداف جدید

  شساخت در مسیر اهداف جدید

  یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
  کف جذاب و پتانسیل های استلار (XLM/IRT)

  کف جذاب و پتانسیل های استلار (XLM/IRT)

  شنبه 18 اردیبهشت 1400
  این کوین (B.../USDT) پتانسیل رشد قوی

  این کوین (B.../USDT) پتانسیل رشد قوی

  شنبه 18 اردیبهشت 1400
  پیش بینی دلار در مسیر اعلام شده

  پیش بینی دلار در مسیر اعلام شده

  شنبه 18 اردیبهشت 1400
  وپاسار به سمت اهداف مهم

  وپاسار به سمت اهداف مهم

  شنبه 18 اردیبهشت 1400
  دماوند به سمت هدف جدید

  دماوند به سمت هدف جدید

  شنبه 18 اردیبهشت 1400
  تحلیل وغدیر .....

  تحلیل وغدیر .....

  شنبه 18 اردیبهشت 1400
  پتانسیل رشد این توکن (...)

  پتانسیل رشد این توکن (...)

  چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
   ارزش نسبت رشد (ETH/BTC) به یکدیگر

  ارزش نسبت رشد (ETH/BTC) به یکدیگر

  چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
  بازگشت خبهمن از این مرز

  بازگشت خبهمن از این مرز

  چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
  نمادهای مهمی که باید در سبد داشته باشیم

  نمادهای مهمی که باید در سبد داشته باشیم

  چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
  شتران به سمت قیمت عجیب .....!!

  شتران به سمت قیمت عجیب .....!!

  چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
  ذوب به سمت هدف مهم ..

  ذوب به سمت هدف مهم ..

  چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
  خبرهاي تازه از همه جا